Norauto PIACENZA
Via Emilia Parmense 1
29122 Piacenza MI
Italy